راه های ارتباطی

  • آدرس : خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان کوهسنگی ، خیابان امیرکبیر ، امیرکبیر 8 ، پارس 6، پلاک 182
  • ایمیل : info@askhm.ir ، askhm51@gmail.com
  • تلفن : (+98)51 - 38436638
  • تلگرام : @anjomane_karfarmayan_mashhad
انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدمات اداری و پشتیبانی و فنی مهندسی مشهد
انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدمات اداری و پشتیبانی و فنی مهندسی مشهد